Boehringer Ingelheim - Điều khoản sử dụng

Những Điều khoản sử dụng sau được áp dụng đối với tất cả các website thuộc quyền sở hữu của Boehringer Ingelheim (“BI” hoặc “Chúng tôi”)

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng. Thông qua việc sử dụng trang web này, quý vị công nhận việc đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản, Chính sách quyền riêng tư của BI cũng như tất cả các điều luật và quy định hiện hành.

Nếu quý vị không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, quý vị không được phép truy cập, tải xuống hoặc sử dụng trang web này. Nếu quý vị chọn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập các trang web sau khi đã đọc hết các Điều khoản sử dụng, quý vị công nhận việc BI đã cung cấp miễn phí những thông tin có giá trị, và đổi lại thông tin đó, quý vị đồng ý với các Điều khoản sử dụng.

Nội dung website

Các trang web của chúng tôi đôi khi có thể chứa các thông tin liên quan đến các tình trạng thể chất, sức khỏe và y tế khác nhau, cũng như các phương pháp điều trị có liên quan (gọi chung là “Nội dung”). Các Nội dung này không nhằm mục đích thay thế hoàn toàn cho lời khuyên, phương pháp điều trị hoặc khuyến nghị của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bạn nên luôn luôn nhận sự tư vấn của bác sĩ để chẩn đoán và chữa trị một vấn đề sức khỏe hoặc thể nào đó, cũng như trước khi sử dụng bất loại thuốc nào được đề cập đến và thảo luận trên trang này. BI không tham gia bất kỳ vào việc đưa ra lời khuyên cũng như cung cấp các dịch vụ liên quan đến y tế.

Các Nội dung đều được trình bày dưới dạng tóm tắt, mang tính tổng quát, và chỉ được cung cấp duy chỉ cho mục đích thông tin. Nội dung không nhằm mục đích thay thế cho các lời khuyên y tế chuyên nghiệp theo bất kỳ cách nào và không nên được hiểu như là các khuyến nghị điều trị. Chỉ bác sĩ được tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, được tiếp cận hồ sơ bệnh án và có cơ hội tiến hành các theo dõi thích hợp, mới có thể đưa ra các khuyến nghị điều trị đúng đắn.

Tên người dùng và Mật khẩu

Để truy cập một số trang và tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi, quý vị có thể được yêu cầu phải đăng ký tài khoản bằng cách tạo tên người dùng và chọn mật khẩu. Bạn đồng ý rằng mình chịu trách nhiệm cho tính an toàn cũng như bảo mật của tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn tin rằng tên người dùng và mật khẩu của bạn đang được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Thu thập và sử dụng Dữ liệu

Bạn công nhận và đồng ý với việc trang web sẽ thu thập cả Thông tin cá nhân được cung cấp tự nguyện bởi bạn, có thể được sử dụng nhận dạng cá nhân; cũng như Thông tin phi cá nhân được thu thập thụ động. Thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn, địa chỉ, email, số điện thoại, số tài khoản, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. Thông tin phi cá nhân bao gồm giới tính, độ tuổi, phản hồi khảo sát, lượt xem trang, lượt xem duy nhất, loại thiết bị di động và hệ điều hành sử dụng, màn hình bạn truy cập và thời lượng cũng như nhật ký ghi lại các sự cố kỹ thuật. Bạn thừa nhận và đồng ý với việc Chúng tôi có thể thu thập, truyền tải, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin liên quan đến trang web hoặc Ứng dụng.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, truyền tải, lưu trữ và sử dụng Thông tin phi cá nhân để đo lưu lượng truy cập trang web, nhận diện máy tính hoặc thiết bị di động của bạn là người dùng lặp lại, theo dõi thao tác sử dụng trên các trang, cung cấp các bản cập nhật trang web, hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ liên quan đến trang web khác (nếu có).

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân, cũng như các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các thông tin trên, vui lòng xem lại Thông báo quyền riêng tư của BI.

Miễn trừ bảo đảm

Trang web này và nội dung được cung cấp “nguyên trạng”. BI, công ty mẹ, các chi nhánh, các bên cấp phép và nhà cung cấp của BI, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối mọi sự bảo đảm, kể cả công khai hay ngầm định, theo pháp định hay các cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngầm định về tính thương mại của sản phẩm, sự không vi phạm quyền của bên thứ ba và sự phù hợp cho mục đích cụ thể. Cụ thể, chúng tôi sẽ không đại diện hay bảo đảm cho tính bảo mật của trang web hoặc ứng dụng, cũng như độ chính xác, độ tin tin cậy, tính đầy đủ, tính hiện tại, độ phù hợp hay tính kịp thời của các nội dung, phần mềm, văn bản, hình ảnh, công cụ, đường dẫn, thông tin kê đơn, hướng dẫn sử dụng thuốc, hay các thông tin truyền đạt được cung cấp khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng này, hoặc tất cả các trang được liên kết với chúng. Chúng tôi không đảm bảo việc trang web hoặc ứng dụng này sẽ luôn khả dụng, không bị gián đoạn, không có lỗi, không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, thương tích cá nhân/cái chết oan uổng, lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) đến từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, ứng dụng hoặc các nội dung, hoặc bất kỳ sự cố nào về hiệu năng, lỗi sai, thiếu sót, gián đoạn, sự ảnh hưởng, chậm trễ hoặc thiếu sót trong cách tổ chức hoặc truyền tải, vi rút, lỗi hệ thống dây chuyền hoặc sự mất khả năng liên quan đến trang web hoặc ứng dụng, cho dù dựa trên sự bảo đảm, hợp đồng, sai lầm dân sự hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác kể cả khi BI có được thông báo về xác suất xảy ra những thiệt hại đó. Nếu bạn không hài lòng với trang web hoặc các điều khoản sử dụng, giải pháp duy nhất chính là bạn ngừng sử dụng trang web. 

Bạn đồng ý rằng nghĩa vụ duy nhất của chúng tôi đối với bạn là cung cấp trang web như nguyên bản. Bạn đồng ý rằng trừ khi chúng tôi làm điều gì đó (a) quá cẩu thả, thiếu thận trọng hoặc hành vi biết hoặc cố ý thực hiện hành vi sai trái hoặc (b) vi phạm quy chế bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến trang web, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về việc bạn sử dụng trang web.

Liên kết tới các Trang web và Ứng dụng khác

Với vai trò một nguồn tài nguyên cho người dùng của Chúng tôi, các trang web của Chúng tôi có thể cung liên kết thời các trang khác. Tuy nhiên, bởi vì BI không kiểm soát được nội dung của các trang Chúng tôi liên kết tới này, và do việc bản thân các trang ấy luôn liên tục thay đổi, Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho nội dung, hành động và tiêu chuẩn của các trang thuộc bên thứ ba. Bao gồm bắt kỳ đường dẫn thuộc bên thứ ba nào không được đề xuất hoặc khuyến khích bởi Chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ hư hại hoặc chấn thương phát sinh có liên quan đến nội dung của các trang thuộc bên thứ ba được liên kết, các trang web được lồng trong trang web của Chúng tôi, hoặc quảng cáo thuốc bên thứ ba. Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng các trang web thuộc bên thứ ba, đồng thời tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web đó.

Thỏa thuận nhấp chuột

Khi bạn đăng ký sử dụng một tính năng đặc biệt của một trang web, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản đặc biệt ảnh hưởng việc bạn sử dụng tính năng đặc biệt đó bằng cách chọn hộp hoặc nhấp vào nút được đánh dấu là “Tôi đồng ý”, “Chấp nhận” hoặc một số cụm từ khác biểu thị sự đồng ý của bạn. Loại thỏa thuận này được gọi là thỏa thuận "nhấp chuột" và bằng cách chọn hộp hoặc nhấp vào nút "Tôi đồng ý", bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đặc biệt và/hoặc bổ sung, như được quy định trước trong thỏa thuận cụ thể.

Sử dụng tại Việt Nam

Những thông tin trên các trang web chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng bởi công dân Việt Nam. Các trang web có thể chứa thông tin về các sản phẩm không khả dụng ở các nước hoặc các vùng lãnh thổ khác trên thế giới hoặc khả dụng dưới một tên thương mại, hoặc tên khác. Các quốc gia khác sẽ có luật pháp, yêu cầu quản lý và thực hành y tế khác với ở Việt Nam và có thể có yêu cầu khác biệt hoặc bổ sung về mặt thông tin. Do đó, thông tin sản phẩm trên các trang web có thể không phù hợp với công dân của các quốc gia khác. Bằng cách sử dụng một trang web hoặc Ứng dụng, bạn đồng ý rằng bất kỳ hay tất cả Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi Cá nhân được thu thập thông qua trang web sẽ được truyền tới Hoa Kỳ để xử lý.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung của các trang web được bảo vệ theo luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiện hành. Thêm vào đó, việc sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của trang web này đều bị nghiêm cấm. Tất cả hình ảnh và văn bản là tài sản của Chúng tôi và không được tải xuống, phân phối, lưu trữ, tái sử dụng, đăng lại, sửa đổi hoặc sử dụng theo cách khác(trừ khi được đề cập tại đây) mà không cần có sự cho phép công khai bằng văn bản của BI.

Các Điều khoản và Điều kiện khác

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, bạn đồng ý rằng điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức độ tối đa cho phép và các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Các Điều khoản Sử dụng này thiết lập toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và BI liên quan đến việc sử dụng trang web miễn phí này. Như đã mô tả, việc bạn sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định phải tuân theo các điều khoản bổ sung như được nêu trong các thỏa thuận nhấp qua. Các điều khoản bổ sung đó được kết hợp bằng cách tham chiếu với các Điều khoản sử dụng này. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù qua truyền miệng hay bằng văn bản, mà bạn nhận được từ BI sẽ thay đổi các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này.

Chỉnh sửa Điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền bổ sung, xóa bỏ hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Luật quản lý

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam.